Site Overlay

pwd. Tomasz Kowalski ż.j.

Obrona Cywilna. Przewodnik, żeglarz jachtowy, Instruktor Obrony Cywilnej.
Odpowiada za Wojewódzką Formację Obrony Cywilnej na bazie ZHP, koordynuje ją współpracując z Śląskim Urzędem Wojewódzkim, przygotowuje plany i programy szkoleń.